2011/11/12

Azaroaren 17ari begira irakurketa eta bitartekoak


Hezkuntza eredu duin baten alde!!!

Azaroaren 17 data oso garrantzitsu eta berezia da ikasle eta abertzaleontzat, izan ere egun honetan Ikasleon Nazioarteko Eguna ospatzen bait dugu. Data honekin 1939an Naziek Pragako Unibertsitatearen aurkako oldarketa gogoratu nahi da.

Gaur egungo hezkuntza eredua ez da batere duina ezta ikasleon eskubideen defendatzailea, are gehiago, ikasle eskubideen zanpatzailea baizik. Hasteko esan beharra dago gaurko hezkuntza ereduak generoen arteko banaketa gauzatzen duela, horrela emakumeonganako zapalkuntza bermatuz. Ereduaren oinarrizko baloreak autoritarismo eta kriminalizazioan oinarrituta daude, duela 2 urte onartutako dekretu foralan ikusi dezakegun bezala. Ikasleok oraingo ebaluazio sistemarekin presio eta estresean ikastera behartuak gaude, notaren zati handiena azterketei emanez, klaseko lana eta parte hartzea kontutan hartu gabe.

Honetaz aparte, hezkuntzaren merkantilizazioa gauzatzen ari da, ikasketak merkatuaren beharretara egokituz horrela ikasleon alienazioa sortuz (Bolonia), kontutan hartu gabe Ikasketak ikasle baten emantzipazio prozesuan elementu garrantzitsuena dela. Hau gutxi balitz, ikasleok ez gara hezkuntzaren subjektu aktiboa, honek dakarren ondorio guztiekin. Ikasleok ez daukagu gure hitza, gure beharrak eta gure eskubideak aldarrikatzeko botere eremurik, gainera oraingo hezkuntza ereduan dauden botere eremu gutxietan ez daukagu ia ordezkaritzarik.

Aurreko zapalkuntza guztiekin batera, aipatu beharrik ez dago Euskara bizi duen egoera larria, Nafar gobernuak eramaten ari dituen politika linguistiko bortitzengatik. TIL eta “Trilinguismo” eredua ezartzea erabaki dute, ingelesa etorkizuna dela argudiatuz. Baina esan beharra dago honen hatzean eremu mistoan D ereduaren hedatzea gelditu nahi dutela, horrela baldintza bikainetako TIL eredua eskainiz, D eredu degeneratu baten aurrean. Guzti honekin batera, hemen ez da arazoa bukatzen, Batxilergoa eta DBH bukatzen duten ikasleak (ikasle guztien %30) ez dute euskaraz ikasten jarraitzeko aukera, Unibertsitate zein LHn eskaintza %5 iristen ez delako. 

Bukatzeko aipatu beharra dago Curriculum arrotzengatik pairatu behar izaten ditugun eskubide urraketak. Adibide argiak ditugu ze ondorio ekarri duen hauen aplikazioa: Unibertsitaterako atariko froga (selektibitatea), jai egun arrotzen ospakizuna ala nola Urriak 12 “Hispanitatearen eguna” edo Abenduak 6 “Espainiar konstituzioaren eguna”, ikasi behar izatea Espainiako historia edota Euskal herria aintzat hartzen zuten liburuei diru laguntzak debekatuz…

Arrazoi guzti hauengatik ezinbestekoa da ikasleok Azaroaren 17 an kalera ateratzea, argi ta garbi adierazteko gure desadostasuna Hezkuntza eredu honekiko. Beste eskola eredu batean sinesten dugulako eta lortuko dugulako, herritarra, parekidea, askatzailea, gorria, euskalduna eta integratzailea izango dena.

Ikasleon eskubideen urratzaileen aurrean erantzun zuzena. Etorkizuna garelako eta gaurko eredu kapitalista-patriakalaren aurrean gure eredu sozial, ekonomiko zein edukatiboa eraikiko dugulako.

Arrazoi hauek eta beste hainbeste dira sistema hau errotik kentzeko arrazoiak. Beraz, ikasle 17an GREBARA, ez onartu inposiziorik. Altxa aulkitik eta borrokatu!

MANIFESTAZIOA 12:00etan Iruñeko Austobus Geltokitik

----------------------------------------------------------------

Por un modelo educativo digno!!!
El 17 de noviembre es un día muy importante para los estudiantes pues en esta fecha se celebra el día internacional estudiantil. En este día queremos recordar la extorsión y represión que recibió el movimiento estudiantil de la universidad de Praga a raíz de la ocupación Nazi a la Republica Checa en 1939.

El actual modelo educativo no es ni mucho menos digno y respetuoso con los derechos básicos estudiantiles. Para empezar, hay que recalcar que el actual sistema educativo nos educa en la división de los géneros sexuales, así regenerando la opresión sobre la mujer. Los valores básicos del sistema están basados en el autoritarismo y criminalización del estudiante, como podemos ver en el decreto foral aprobado hace 2 años. Encima la manera actual de evaluación de los estudiantes no regula ni mucho menos el nivel de estudio del alumno, ya que solo se valora la nota de los exámenes, sin darle importancia a la participación y trabajo de clase.

Aparte de esto, el sistema educativo esta en un proceso claro de mercantilización, en el que este se amolda a las necesidades del mercado o de hasta de unas pocas empresas (Bolonia), sin tener en cuenta que los estudios son el elemento mas importante en el proceso de emancipación de una persona. Por si esto fuera poco, los estudiantes no somos un sujeto activo del sistema educativo con lo que conlleva todo esto, la alienación de los estudiantes. Esto se ve reflejado en la actualidad, ya que los estudiantes no tenemos ningún órgano decisivo en el que plasmar nuestras necesidades y nuestros derechos. Encima en los órganos decisivos del sistema educativo apenas tenemos representación.

La situación que sufre el euskera es denigrante, ya que el Gobierno de Navarra, con el Consejero de educación Iribas a la cabeza, esta llevando unas políticas lingüísticas brutales contra este idioma. Ha creado un nuevo modelo educativo, el modelo “TIL”, mientras no puede sostener la demanda del modelo D que pide constante inversión económica para hacerle frente a la constante subida de matriculaciones. Aquí no se acaba el problema, porque los estudiantes que acaban sus estudios de secundaria y bachillerato que representa cerca del 30% del estudiantado total, no tiene la posibilidad de continuar los estudios en este idioma ya que la oferta Universitaria y Formación Profesional es inferior al 5%.

Para acabar hay que mencionar también, la imposición de curriculums extranjeros que aplastan la mayor parte de los derechos estudiantiles. Los ejemplos mas claros son: la imposición de la prueba de acceso a la Universidad (selectividad), la celebración de días como el 12 octubre “día de la hispanidad” o el 6 de diciembre “día de la constitución española”, la imposición de estudiar historia de España, prohibir las subvenciones a los libros que aparezca la terminología Euskal Herria…

Por todas estas razones es imprescindible que el 17 de noviembre los estudiantes navarros salgamos a la calle a dejar claro que no aceptaremos el actual modelo educativo que se nos esta imponiendo. Porque creemos en otro modelo educativo: Igualitario, popular, respetuoso, feminista, rojo, público y emancipador.

Ante cualquier vulneración de los derechos estudiantiles, respuesta contundente. Porque nosotros somos el futuro y somos capaces de cambiar el actual sistema educativo, social y económico.

Estas y otras muchas son las razones para cambiara este modelo educativo de cuajo. Así pues, el 17 todos a la huelga, no consintamos imposiciones. Levanta de la silla y lucha!

MANIFESTACION a las 12:00 desde la estación de Autobuses de Pamplona


AZAROAK 17ko parorako bitartekoak (ikasleon nazioarteko eguna):
Deskargatu ta zabaldu / Descarga y distribuye

No hay comentarios:

Publicar un comentario